skip to Main Content
รับสร้างบ้าน บ้านใจดี มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Interhomeproperty@gmail.com +6692-639-4333
Universal Design กับหลัก 7 ประการ

หลายๆ ครอบครัวที่คิดจะสร้างบ้านสักหลังก็มักจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไป อยากได้บ้านสไตล์นั้นสไตล์นี้ มีกี่ห้องนอน กี่ห้องน้ำ ที่จอดรถกี่คัน อยากมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ มีสวนย่อม มีน้ำพุ แต่มักจะมีความต้องการอย่างหนึ่งที่แทบทุกบ้านจะมีเหมือนกันก็คือในบ้านมีผู้สูงอายุ หรือมีผู้ป่วย มีเด็กเล็กๆ

แล้วทำอย่างไร! ให้บ้านที่จะสร้างตอบโจทย์ทั้งหมด

ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม มีหลักการออกแบบบ้านที่จะตอบโจทย์ทั้งหมดได้ โดยใช้หลักการออกแบบ Universal design (เรียกย่อๆ ว่า “UD”) แนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่ และสิ่งของต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ ซึ่งมีหลักคิดอยู่ 7 ข้อดั้งนี้

1. Fairness ความเสมอภาคในการใช้งาน

Fairness ความเสมอภาคในการใช้งาน

ผู้อาศัยทุกคนควรมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการอาศัยในบ้าน เช่น ทางเดินในบ้านต้องสามารถให้ทุกคนเดินได้สะดวกไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ โดยทางเดินจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตรและควรมีทางลาดสำหรับรถเข็น พื้นเรียบเสมอกันไปตลอด มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อการมองเห็นที่ชัดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ

 

2. Flexibility ความยืดหยุ่นในการใช้งาน

Flexibility ความยืดหยุ่นในการใช้งาน

บ้านที่ยืดหยุ่นในการใช้งานได้ เช่น การใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเพื่อสะดวกในการปรับเปลี่ยนในกรณีที่ต้องการพื้นที่ว่างทำกิจกรรมสำหรับทุกคนในบ้าน หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้เพื่อให้เหมาะกับสภาพร่างกายหรือกายภาพของผู้อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน

 

3. Simplicity ความเรียบง่ายใช้งานง่าย

Simplicity ความเรียบง่ายใช้งานง่าย

สิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องใช้ในบ้านควรจะเป็นสิ่งที่ใช้ง่ายและอำนวยความสะดวกให้กับผู้อาศัยทุกเพศทุกวัยในบ้าน เช่นสวิตซ์เปิด-ปิดไฟ ควรจะมีแสงเมื่อสวิตซ์ปิดอยู่เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในขณะมืด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ควรมีขั้นตอนการใช้งานหลายขั้นตอน หรือมือจับควรมีลักษณะเป็นตัว D เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถสอดมือจับได้ง่าย

 

4. Understanding มีข้อมูลพอเพียงสำหรับการใช้งาน

Understanding มีข้อมูลพอเพียงสำหรับการใช้งาน

การสื่อสารที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย เช่น มีการติดป้ายชี้บ่งหรือสัญญาลักษณ์เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้งานทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาทางการอ่าน เมื่อเห็นป้ายหรือสัญญาลักษณ์ก็เข้าใจได้ง่ายๆ

 

5. Safety มีความทนทานต่อการใช้งานที่ผิดพลาด

Safety มีความทนทานต่อการใช้งานที่ผิดพลาด

ไม่ว่าจะมีการป้องกันหรือระวังแค่ไหนก็อาจมีความผิดพลาดที่ไม่คลาดคิดเกิดขึ้นได้ เช่นผู้สูงอายุที่การทรงตัวไม่ดีเวลาลุกหรือเวลาหมุนตัวก็อาจจะมีการอาการเซหรือล้มได้จึงควรจะมีการติดมือจับกันลื่นเพื่อให้พยุงตัวเวลาจะลุกขึ้นหรือหมุนตัว

 

6. Energy Conservation ทุ่นแรง เบาแรง

Energy Conservation ทุ่นแรง เบาแรง

อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านควรจะทุนแรง เบาแรงในการใช้งาน เช่น มือจับควรจะเป็นแบบก้านโยกแทนแบบหมุนและไม่ควรอยู่สูงเกินไป ประตูหน้าต่างบานเลื่อน ระบบเซ็นเซอร์ หรือ ระบบสัมผัส เป็นต้นฯ

 

7. Space มีขนาดและสถานที่ที่เหมาะสม

Space มีขนาดและสถานที่ที่เหมาะสม

พื้นที่ที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับสมาชิกใช้งานร่วมกันโดยไม่ติดขัด พื้นที่สำหรับใช้งานที่จัดได้อย่างเหมาะสมไม่มีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ รองรับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ภายใต้สภาพร่างกายหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือแบบต่างๆ ที่จำเป็น เช่นขนาดพื้นที่ในห้องน้ำ การทำทางลาดเพื่อให้รถเข็นสามารถผ่านได้โดยสะดวก

Back To Top
×Close search
Search