รับสร้างบ้านคุณภาพดี ราคาถูก pepopkub@gmail.com 0926394333

STEP 1

ขั้นตอนการเลือกแบบบ้าน

myimagecover_interhomeppt_cate1


1.1. การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในการเลือกแบบบ้าน

เรามีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถออกแบบบ้านเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยทุกคนภายในบ้าน บ้านทุกหลังของ อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ภายใต้หลักการ UD : Universal Design-UD (บ้านใจดี) ซึ่งถือประโยชน์สูงสุดของผู้อยู่อาศัยทุกคนเป็นสำคัญเพื่อให้ท่านได้บ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุด

1.2. แบบบ้านมาตรฐาน
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วทางบริษัทมีแบบบ้านมาตรฐานที่มีมากกว่า 100 แบบ ซึ่งมีความลงตัวทางสถาปัตยกรรมและฟังก์ชั่นการใช้งาน  เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของลูกค้า สามารถก่อสร้างได้ทันที
แบบบ้านมาตรฐาน (ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่น)
เพื่อให้แบบบ้านของเราตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า ทางบริษัทยินดีปรับแบบมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

1.3. แบบบ้านของท่าน
หากท่านมีแบบบ้านอยู่แล้ว บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง พร้อมประเมินราคา โดยใช้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของบริษัทฯ เสนอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

1.4. ออกแบบบ้านใหม่ (New Design)
ทีมสถาปนิกที่มากด้วยประสบการณ์ของบริษัทพร้อมให้บริการในการเขียนแบบบ้านใหม่ของลูกค้า เพียงท่านแจ้งความต้องการเบื้องต้น ทางบริษัทฯ พร้อมเป็นที่ปรึกษาและนำเสนอการออกแบบเสมือนจริง (3D) เพื่อให้ท่านเห็นภาพที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการมากที่สุด ตลอดจนคำนวณราคาการก่อสร้างเบื้องต้นพร้อม Spec วัสดุในการก่อสร้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจ

Share Button