skip to Main Content
รับสร้างบ้าน บ้านใจดี มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Interhomeproperty@gmail.com +6692-639-4333
Project : Home Building บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
Owner : คุณวไลลักษณ์ ชำนาญโลหะวาณิช
Site : ม.ริเวอร์ไซด์เฟส 2 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
Area : 590 ตร.ม.
Completion : เมษายน 2550 – กุมภาพันธ์ 2551
Architect : คุณวินัย พลเยี่ยม ภสถ.3508
Concept Design : บ้านหลังนี้ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย ยุค 8
โดย อ.เกรียงไกร บญธกานนท์
Back To Top
×Close search
Search