skip to Main Content
รับสร้างบ้าน บ้านใจดี มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Interhomeproperty@gmail.com +6692-639-4333
Project : Office Building อาคารสำนักงาน 3ชั้น สำนักงานอุตสาหกรรม จ.นครสวรรค์
Owner : สำนักงานอุตสาหกรรม จ.นครสวรรค์
Site : ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
Area : 365 ตร.ม.
Completion : พฤษภาคม 2549 – พฤศจิกายน 2549
Architect : กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี ภสถ.6471
Back To Top
×Close search
Search