รับสร้างบ้าน คุณภาพดี ราคาประหยัด pepopkub@gmail.com 0926394333

Project : Home Building บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
Client : คุณปริมพร ทิชเชนดอร์ฟ
Site : ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
Area : 83.64 ตรม.
Architect : กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี ภสถ.6471
Style : Contemporary Style