รับสร้างบ้าน คุณภาพดี ราคาประหยัด pepopkub@gmail.com 0926394333

ภาพเซ็นสัญญาก่อสร้าง คุณฉัตรฟ้า โชคสมเกษม
Project : Home Building บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
Client : คุณฉัตรฟ้า โชคสมเกษม
Site : สุขุมวิท กรุงเทพฯ
Area : 264 ตรม.
Architect : กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี ภสถ.6471
Style : บ้านสไตล์โมเดิร์น
แบบบ้านอินเตอร์โฮม inter238