รับสร้างบ้าน คุณภาพดี ราคาประหยัด pepopkub@gmail.com 0926394333

Project : Home Building บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
Client : คุณจิตตริน สุขสวัสดิ์
Site : รามคำแหง กรุงเทพฯ
Area : 273 ตรม.
Architect : กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี ภสถ.6471
Style : บ้านสไตล์โมเดิร์น