รับสร้างบ้าน คุณภาพดี ราคาประหยัด pepopkub@gmail.com 0926394333

ภาพเซ็นสัญญาก่อสร้างบ้านคุณ ธัญพงศ์ ปรัชญาสกุล
Project : Home Building บ้านพักอาศัย 3 ชั้น
Client : คุณธัญพงศ์ ปรัชญาสกุล
Site : ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
Area : 322.38 ตรม.

ภาพเซ็นสัญญาก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ระหว่างคุณธัญพงศ์ ปรัชญาสกุล  กับคุณกัญญ์ณณัฐ เลิศอุฤทธิ์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ เป็นงานที่ลูกค้ามีแบบมาแล้วและให้ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง