รับสร้างบ้าน คุณภาพดี ราคาประหยัด pepopkub@gmail.com 0926394333

Project : Renovate Somchai House
Owner : คุณสมชาย ซึงตระการกูล
Site : อุทัยธานี
Area : 422 ตรม.
Completion : 28 มิถุนายน 2560
Architect : กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี ภสถ.6471
Style : บ้านร่วมสมัย Contemporary
Materials : ระบบโครงสร้าง คสล. , ผนังภายใน Zolid wall by SCG, ชุดประตูหน้าต่าง Windsor Premier


Interhome Property

ศูนย์รับสร้างบ้านประหยัดพลังงาน และบ้านใจดี
Green Homes Builder ISO9001&ISO14001