รับสร้างบ้านคุณภาพดี ราคาถูก pepopkub@gmail.com 0926394333

ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม ผลงานก่อสร้างอินเตอร์โฮม

“ขอบคุณ พี่ป๋อง ,พี่แป๋ง และ ครอบครัวโฆษิตพาณิชยกุล ที่ไว้วางใจ และให้โอกาสศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมครับ “

ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม ผลงานก่อสร้างอินเตอร์โฮม
ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม ผลงานก่อสร้างอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม ผลงานก่อสร้างอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมผลงานอินเตอร์โฮม ผลงานรับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
Project : Home Building บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
Client : คุณอำนวยโชค โฆษิตพาณิชยกุล
Site : ม.เมืองเอก จ.ปทุมธานี
Area : 236 ตรม.
Completion : 1 ก.ค. 2560
Architect : กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี ภสถ.6471
Style : บ้านสไตล์โมเดิร์น
Materials : โครงสร้างRC พื้นคสล. ผนังอิฐนาโนบล็อค
Share Button