รับสร้างบ้านคุณภาพดี ราคาถูก pepopkub@gmail.com 0926394333

อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ ออกบูธในงาน Home Builder Expo 2015

ทีมงานออกบูธ “อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้” วันแรกสำหรับงาน Home Builder Expo 2015

 

ลูกค้าให้ความสนใจบ้านประหยัดพลังงานในงาน

 

ลูกค้าให้ความสนใจแบบบ้าน Inter215 มีแผงโซลาเซล์ ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า

 

ลูกค้าสนใจแบบบ้าน Inter217 แบบบ้านประหยัดพลังงานที่แสดงไว้ตรงจุด Hot Price จนต้องมาดูรายละเอียดในบูธ

 

คุณแม่+คุณลูก สนใจบ้านที่สร้างจากอิฐนาโนบล็อค ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างที่ช่วยให้บ้านเย็นด้วยความหนาของผนัง 20 cm.

 

ลูกค้าสนใจระบบผนังโฟม EIFS ช่วยให้บ้านเย็น โดยผู้บริหารให้การแนะนำถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของวัสดุ

 

ผู้บริหาร อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ จำกัด ถ่ายรูป กับกรรมการบริหารสมาคมรับสร้างบ้าน

 

ผู้บริหาร อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ ถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ลูกค้าบริษัทสามารถกู้ได้ 130%)

Share Button