skip to Main Content
รับสร้างบ้าน บ้านใจดี มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Interhomeproperty@gmail.com +6688-628-2993
อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ รับรางวัล “องค์กรแห่งการพัฒนายอดเยี่ยม”

บริษัท อินเตอร์โฮม พรอพเพอร์ตี้ จำกัด รับรางวัล “องค์กรแห่งการพัฒนายอดเยี่ยม” จากรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 24 กันยายน พศ. 2559
คุณกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี (นายช่างป๊อป)
สถาปนิก/กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มอินเตอร์โฮมกรุ๊ป รับรางวัล องค์กรแห่งการพัฒนายอดเยี่ยม ประจำปี 2557
และประกาศนียบัตรโครงการ MDICP ภูมิภาครุ่นที่ 9 จากท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรถชกา ศรีบุญเรือง
งาน Thailand Industry EXPO 2015
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559
ณ.อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี

 

Back To Top
×Close search
Search