skip to Main Content
รับสร้างบ้าน บ้านใจดี มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Interhomeproperty@gmail.com +6688-628-2993
ผู้รับเหมา เหมือนหรือแตกต่าง บริษัทรับสร้างบ้าน

ปัญหานี้ มีคนเคยถามนายช่าง หากจะให้ตอบตรงๆ คงต้องพูดทั้ง2มุม
เหมือนกัน เพราะ ทั้งผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้าน ต่างเป็นผู้ให้บริการงานรับจ้าง ก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัย 
.
แตกต่าง คำตอบนี้ ขอยกวิธีการรับสร้างบ้านในวิธี “แบบผู้รับเหมา” และ “แบบบริษัทรับสร้างบ้าน” เทียบเคียงกันดังนี้
.
A “แบบผู้รับเหมา” หากลูกค้าจะสร้างบ้าน ต้องทำดังนี้
1.หาสถาปนิก หรือแบบ เพื่อทำการออกแบบ (ค่าออกแบบ5-10%) หรือเลือกแบบ ฟรี สำเร็จจากหน่วยงานต่างๆ (จ่ายค่าเซ็นแบบเพิ่ม)
2.เมื่อได้แบบแล้ว ลูกค้า เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาต ก่อสร้างด้วยตัวเอง
(ระบบราชการ )
3.หาผู้รับเหมา ส่งแบบให้เสนอราคา ตามBOQ. (จัดหา,คัดเลือก)
4.ขอสินเชื่อธนาคาร มักได้ไม่เต็มวงเงิน และ เกิดปัญหาการแบ่งงวดงานไม่สอดคล้องกับผู้รับเหมาเบิก (ต้องสำรองงวดทำสัญญา และงวดอื่นๆ)
5.หลังจากก่อสร้าง เสร็จ ดำเนินการขอ เลขที่บ้าน,มิเตอร์ไฟฟ้า,ประปา ด้วยตนเอง
.
B”แบบบริษัทรับสร้างบ้าน”
1.มีแบบสำเร็จรูป-สถาปนิก ออกแบบ
(รวมในค่าก่อสร้าง)
2.บริษัท ขออนุญาตปลูกสร้างกับหน่วยงานราชการ (ลดความยุ่งยากลง)
3.ควบคุมต้นทุนจากกระบวนการออกแบบ
เสนอราคาในขั้นตอนการทำแบบ พร้อมBOQ ประกอบสัญญา
4.มีMOU สินเชื่อรับสร้างบ้านโดยเฉพาะ
(ขอให้เครดิต 2Bankที่นำเรื่องนี้ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์SCB และธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHBank) โดยลูกค้ากู้เต็ม100% และลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายงวดแรก
5.หลังจากก่อสร้างเสร็จ บริษัทจะดำเนินการขอ เลขที่บ้าน,มิเตอร์ไฟฟ้า,ประปา แทนลูกค้า
.
งานรับสร้างบ้าน ถือเป็นบริการประเภท ซึ่งลูกค้า เป็นผู้พิจารณาได้ด้ยวยตนเองว่า จะดำเนินการ ด้วยวิธีใด จะเลือกขั้นตอน”แบบผู้รับเหมา” หรือ “บริษัทรับสร้างบ้าน”
ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้าน มีด้วยกัน2สมาคมหลักได้แก่
1.สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(HBA)
2.สมาคมไทยรับสร้างบ้าน(THBA)
.
ซึ่งแต่ละสมาคมมีการคัดเลือก ผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้าน หรือผู้รับเหมาที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ ที่เป็นมืออาชีพรวมถึงสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้าน
.
ปัจจุบัน(ปี2560) สัดส่วนผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้าน ยังถือว่ามีจำนวนไม่ถึง 1% ของผู้รับเหมาทั้งหมดในตลาด แต่มีส่วนแบ่งการตลาดกว่า10% และมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นตามลำดับ
.
ในฐานะ นายช่าง และครอบครัว ทำธุรกิจนี้ กว่า 20ปี โดยเริ่มจากผู้รับเหมาก่อสร้างเล็กๆ ต่างจังหวัด พัฒนาองค์กร เป็น “บริษัทรับสร้างบ้าน” โดยสร้างคุณค่าเพิ่ม ให้ลูกค้า และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำธุรกิจได้ยั่งยืน
.
จึงอยากเชิญชวน พี่ น้อง “ผู้รับเหมา” ที่ต้องการพัฒนา องค์กร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และพัฒนาธุรกิจต่อไป
.
ปล.นายช่าง เป็นสมาชิกทั้ง2สมาคมฯ นะครับ
.
Click ติดตาม
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(HBA)
http://www.hba-th.org
สมาคมไทยรับสร้างบ้าน(THBA)
https://www.thba.or.th

Back To Top
×Close search
Search