รับสร้างบ้านคุณภาพดี ราคาถูก pepopkub@gmail.com 0926394333

สเปคบ้านอินเตอร์โฮม
Spec interhomeproperty

1. แนวคิดการ รับสร้างบ้าน ประหยัดพลังงาน อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้
Concept Energy efficient Homes by.Interhomeproperty
หลักการ เหตุผล : ปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นที่ประจักษ์เห็นได้จากภัยภิบัติ ที่เกิดขึ้น นักวิทยาศาสตร์ ทำนายว่าภายใน50ปีนี้ หากมนุษย์ยังใช้วิถีชีวิตบริโภคนิยมแบบนี้ อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้น2-4องศา ซึ่งในปี2012 ธนาคารโลก ได้ออกรายงานว่าอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น4องศา (จุดTipping point) ภัยพิบัติจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เมืองหลายเมืองจะจมอยู่ใต้น้ำรวมถึง กรุงเทพฯ และเป็นจุดที่ ไม่สามารถคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก

 

temperaturedifference-gw

ปัจจัยสำคัญของปัญหา :
อาคารและบ้านพักอาศัย มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่าครึ่ง ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนโลกนี้
ผู้บริโภคที่มีจิตสำนึก :
ยังพอมีข่าวดีบ้างที่ปัจจุบันมี ผู้บริโภคที่มี”วิถีชีวิตสุขภาพและความยั่งยืน”Lohas (lifestyle of health and sustainability) จำนวนมากขึ้น ที่มีแนวความคิด และจิตสำนึกรับผิบชอบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ใช้สินค้าและริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สินค้าที่ช่วยแก้ปัญหา :
ศูนย์รับสร้างบ้านประหยัดพลังงานของเรา ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยออกแบบและก่อสร้างบ้านในระบบ
“บ้านประหยัดพลัง และบ้านใจดี”

2. สเปค บ้านประหยัดพลังงานอินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้
Specification Energy efficient Homes by.Interhomeproperty

Spec Green+
(ราคาประมาณ 4 ล้านบาทขึ้นไป)

greeninter

Spec Green
(ราคาประมาณ 3 ล้านบาทขึ้นไป)

ecointer

Spec ECO
(ราคาประมาณ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

nanointer

Spec Nano
(ราคาประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

knockdowninter

Spec KnockDown
(ราคาประมาณ 3แสนบาทขึ้นไป)

DownLoad E-catalog

interhomepropertycom

Share Button

รับสร้างบ้านประหยัดพลังงาน