skip to Main Content
รับสร้างบ้าน บ้านใจดี มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Interhomeproperty@gmail.com +6692-639-4333
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

เครื่องใช้ไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน

เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Energy Efficient Appliances หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศ ก็หมายถึงเครื่องปรับอากาศที่ทำความเย็นได้มากโดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ถ้าเป็นไฟฟ้าระบบแสงสว่าง หมายถึงคุณภาพของหลอดไฟที่สามารถให้แสงสว่างได้มาก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย และถ้าเป็นตู้เย็น หมายถึงตู้เย็นที่สามารถทำความเย็นของตู้เย็นได้ตามที่ต้องการ โดยใช้พลังงานน้อย เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปจะใช้กำลังไฟฟ้าดังตาราง

การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

ในการเลือกเครื่องไฟฟ้า ควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการใช้งานจริงๆ นอกจากนี้ในการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ควรเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่ากันแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดหรือ พิจารณาจากฉลากแสดง

ระดับประสิทธิภาพซึ่งออกโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ฉลากเบอร์ 5 จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

พัดลม
25-27 วัตต์
โทรทัศน์สี
80-180 วัตต์
ตู้เย็น 7-10Q
70-145 วัตต์
หม้อหุงข้าว
450-1500 วัตต์
เตารีดไฟฟ้า
750-2000 วัตต์
เครื่องซักผ้าแบบมีระบบปั่นแห้ง
400-3000 วัตต์
เครื่องปรับอากาศ
1200-2300 วัตต์
เครื่องดูดฝุ่น
750-3000 วัตต์

ประโยชน์ของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

  1. สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ เนื่องจากเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป
  2. ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับลักษณะบ้าน โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในส่วนที่ไม่จำเป็น
  3. เป็นการส่งเสริมให้มีการหันมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งจะส่งผลประโยชน์โดยรวมต่อการใช้พลังงานของประเทศชาติ

ที่มา http://www2.dede.go.th/

Back To Top
×Close search
Search