รับสร้างบ้านคุณภาพดี ราคาถูก pepopkub@gmail.com 0926394333

ดาวน์โหลดเอกสาร Interhomeproperty

รวมเอกสารประชาสัมพันธ์ อินเตอร์โฮมกรุ๊ป และศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม แบบบ้าน
Campany Profile คู่มือการก่อสร้าง แนวความคิดการออกแบบ และข้อมูลทีน่าสนใจ ด้านการก่อสร้าง

ผลงานก่อสร้าง : ลงนิตยสาร LIFE AND HOME
Download

เทรนการสร้างบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

Brochure : เทรนการสร้างบ้านเพื่อผู้สูงอายุ
Download


Brochure : Interhome2017.2
Download


Brochure : Interhome2017
Download


Brochure : Interhome2017
Download

6_project_interhomeproperty-banner
Brochure : Interhome2015
Download

02interhomeproperty-solarroof-banner
Brochure : Solarroof2015
Download

9_interhomeproperty-udhome-banner
Ebook : คู่มือก่อสร้างบ้านใจดี Universal Design
Download

7_portfoilo-interhomeproperty2015-banner
Ebook: CompanyProfile
Download

01_interhomeproperty-banner
Brochure : interhomeproperty2015
Download

Spec Green+
(ราคาประมาณ 4 ล้านบาทขึ้นไป)

Download

Spec Green
(ราคาประมาณ 3 ล้านบาทขึ้นไป)

Download

Spec Ec0
(ราคาประมาณ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

Download

Spec Nano
(ราคาประมาณ 1 แสนบาทขึ้นไป)

Download

Spec NnockDown
(ราคาประมาณ 3 แสนบาทขึ้นไป)

Download

8_interhomeproperty-manaul-nanoblock-banner
Ebook : คู่มือก่อสร้างบ้าน นาโนบล็อค
Download

5_interhomeproperty-nanoblock-bannerBrochure: NanoBlock
Download

04interhomeinterhome-precast-frence-bannerBrochure : InterhomFrence
Download

ผนังFULFiLwall

Brochure : ผนัง FULFilWall
Download

Share Button

ดาวน์โหลด