skip to Main Content
รับสร้างบ้าน คุณภาพดี ราคาประหยัด pepopkub@gmail.com +6692-639-4333

2 เคล็ดลับ การสร้างบ้านประหยัดพลังงาน

แนวคิดการสร้างบ้านให้ประหยัดพลังงานในเมืองไทย แพร่หลายขึ้นมาก เหตุเพราะการตอบรับจากผู้บริโภค ที่คำนึงถึงผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
อ่านต่อ
หลักการออกแบบ Universal Design

Universal Design กับหลัก 7 ประการ

ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม มีหลักการออกแบบบ้านที่จะตอบโจทย์ทั้งหมดได้ โดยใช้หลักการออกแบบ Universal design แนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ

เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

เครื่องใช้ไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Energy Efficient Appliances หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศ ก็หมายถึงเครื่องปรับอากาศที่ทำความเย็นได้มากโดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ถ้าเป็นไฟฟ้าระบบแสงสว่าง หมายถึงคุณภาพของหลอดไฟที่สามารถให้แสงสว่างได้มาก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย และถ้าเป็นตู้เย็น หมายถึงตู้เย็นที่สามารถทำความเย็นของตู้เย็นได้ตามที่ต้องการ โดยใช้พลังงานน้อย เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปจะใช้กำลังไฟฟ้าดังตาราง การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ในการเลือกเครื่องไฟฟ้า ควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการใช้งานจริงๆ นอกจากนี้ในการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ควรเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่ากันแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดหรือ พิจารณาจากฉลากแสดง ระดับประสิทธิภาพซึ่งออกโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย…

อ่านต่อ

สภาพแวดล้อมกับการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด และเป็นพลังงานที่ไม่สามารถทดแทนกันได้อยางคุ้มค่า
อ่านต่อ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นใดนอกจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้เปล่า ไม่มีของเสียที่จะทำให้เกิดมลพิษขณะใช้งาน
อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search