รับสร้างบ้าน คุณภาพดี ราคาประหยัด pepopkub@gmail.com 0926394333

บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ศูนย์รับสร้างบ้านประหยัดพลังงาน และบ้านใจดี
Green Homes Builder ISO9001&ISO14001

คุณอิทธิศักดิิ์   เลิศอุฤทธิ์ภักดี
ผู้ก่อตั้ง/ประธานที่ปรึกษา- นายช่างใหญ่ แห่งอินเตอร์โฮมกรุ๊ป
– ประสบการณ์จากธุรกิจก่อสร้าง มาอย่างยาวนานกว่า 40ปี
– ความเชี่ยวชาญ ช่างก่อสร้าง ประมาณราคา
เจ้าของนวัตกรรมด้านการผลิต เครื่องจักรอุตสาหกรรมคอนกรีต
และคอนกรีตPrecast เครื่องยนต์ รวมถึง เป็น ครูช่าง ของทีมงาน
ในเครือ อินเตอร์โฮมกรุ๊ป ทุกคน

นาย กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี
สถาปนิก/กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา/ฝึกอบรม
– ปวช-ปวส. สถาปัตยกรรม เทคนิคนครสวรรค์
– ปริญญตรี สถาปัตยกรรม ม.ราชภัฎจันทรเกษม
– ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหงฯ
– ผู้เชียวชาญ อาคารเขียวไทย(รุ่น15)

ความเชี่ยวชาญ
– ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และก่อสร้างระบบ อนุรักษ์พลังงาน
การประเมินค่าทรัพย์สิน การบริหารงานก่อสร้างฯ BIM technology

Interhome Property

ศูนย์รับสร้างบ้านประหยัดพลังงาน และบ้านใจดี
Green Homes Builder ISO9001&ISO14001

คณะผู้บริหาร