skip to Main Content
รับสร้างบ้าน คุณภาพดี ราคาประหยัด Interhomeproperty@gmail.com +6692-639-4333
8ขั้นตอน รับสร้างบ้านคุณภาพพึงมี..

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้าน หรือ เตรียมพร้อม จะสร้างบ้านสำหรับตัวเอง และครอบครัว สักหลัง นายช่างจึงขอ สรุปได้เป็น 8ขั้นตอน รับสร้างบ้านคุณภาพพึงมี.. ดังนี้
.
1.เลือกแบบบ้าน-ออกแบบ
เจ้าของบ้านสมารถเลือกจากแบบบ้านสำเร็จรูป หรือ ออกแบบโดยสถาปนิก และประเมินราคาเบื้องต้น ขึ้นตอนนี้ ลูกค้าจะได้แบบแปลน พร้อมพื้นที่ รวมถึงSpec และราคา เบื้องต้น
*ระยะเวลา 1สัปดาห์
*ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
2.สำรวจหน้างาน เพื่อดูการเข้าถึง siteงาน เพื่อให้เห็นข้อจำกัดในการก่อสร้าง(ถ้ามี) อาคารระบบสาธารณูปโภค ถนนเข้าถึงได้หรือไม่ ไฟฟ้า ประปา มีอยู่แล้วหรือต้องขอ ชั่วคราวช่วงก่อสร้าง ตลอจนวัด พท.หน้างานจริง และดูหมายเลขหมุด ฉโนดที่ดิน ว่าถูกต้องหรือไม่
*ระยะเวลา 1-3วัน
*ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
3.ประเมินราคาก่อสร้าง หลังจาการสำรวจพื้นที่บริษัทสามารถเสนอราคาก่อสร้างได้ทันที หากเป็นแบบสำเร็จรูปบริษัทอยู่แล้ว หรือหากออกแบบใหม่ ก่อนเริ่มพัฒนาแบบต่อไป บริษัทสร้างบ้านอาจเลือกเก็บมัดจำค่าออกแบบ ก่อนเริ่มทำรายละเอียดแบบสถาปัตยกรรมและแบบโครงสร้าง ต่อไป
*ระยะเวลา 1-2เดือน
*ค่าใช้จ่าย1-3%
(ปรับลดในงวด1 ทำสัญญาก่อสร้าง)
.
4.ทำสัญญาก่อสร้าง-ขออนุญาติก่อสร้าง(หน่วยงานรัฐ) เมื่อแบบสถาปัตกรรมกับแบบโครงสร้างแล้วเสร็จ บริษัทรับสร้างบ้านจะให้ทำสัญญาก่อสร้าง และ ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วนงานรัฐ โดยเจ้าของบ้านมอบอำนาจให้ทำการแทน ขั้นตอนนี้หน่วยงานรัฐ จะต้องให้สถาปนิก-วิศวกร รับรองการออกแบบ-ควบคุมงาน หรือรื้อถอนอาคารเดิม(ถ้ามี)
*ระยะเวลา ~45วัน
*ค่าใช้จ่าย ทำสัญญา10%(หักเงินมัดจำ)
*กรณีที่ลูกค้าขอสินเชื่อธนาคารผ่านธนาคารที่MOU กลุ่มสมาคมฯ (SCB,GHBank,Kbank ณ.ปี61)สามารถ จ่ายงวดแรกหลังธนาคารอนุมัติวงเงิน ได้ (แล้วแต่บริษัท)
.
5.การแบ่งงวดงาน
แบ่งงวดงานตามปริมาณงานจาก BOQ หรือ อ้างอิงงวดงานตามสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (ผ่านการรับรอง สคบ.) กำหนด โดยไม่ควรให้เงิน งวดแรกทำสัญญา สูงเกิน 20% บางกรณีงานที่มีมูลค่าสูง สามารถขอแบงค์การันตี เพื่อเป็นหลักประกันการปฎบัติตามสัญญา
.
6.เริ่มงานก่อสร้าง
ควรมีการควบคุม และตรวจสอบทุกขั้นตอน โดยผู้ควบคุมงาน มืออาชีพ ทั้งในฝ่ายผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ ทำการตรวจสอบ อาทิ
6.1 งานโครงสร้าง
-งานวางผัง ด้วยกล้องLine Totalstation ระยะร่น ตามที่ขออนุญาต ปลูกสร้าง
-ทดสอบชั้นดิน Boring Test (หาความลึกเสาเข็ม)
-ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม Seismic test (สำหรับเข็มเจาะ)
-เหล็กโครงสร้าง ระยะทาบ การหนุนลูกปูน ก่อนเทคอนกรีต
-ช่วงเทคอนกรีต ระยะเวลาการเทคอนกรีต และ การสั่น คอนกรีต ป้องกันโพรงหลังแกะ แบบ
-หลังคา ตรวจสอบขนาดเหล็กรูปพรรณ-การเชื่อม และเทคนิคการติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
.
6.2 งานสถาปัตยกรรม
-งานผนัง ทำแนวผนังติดตั้งวงกบ เช็คดิ่ง-ฉาก และระยะให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
-งานฝ้าเพดาน เช็คระดับ และวัสดุตามSpec
-งานตกแต่งพื้น-ผนัง ระดับผิววัสดุจากระดับOffset อ้างอิง พื้นบ้าน
-ประตู-หน้าต่าง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ตรวจสอบแนวดิ่ง ให้ความสำคัญรอยต่อของวัสดุ เช่นผนังกับ วงกบ และSpec
-งานทาสี ตรวจสอบความชื้นผนังก่อนทาสี ,ตรวจสอบSpec จำนวนครั้งการทาสี (รองพื้น1 สีจริง2 ครั้ง)
.
6.3 งานระบบ
-ระบบประปา สุขาภิบาล สุขภัณฑ์
การติดตั้ง,Slope,การเชื่อม และSpec
-งานไฟฟ้า ตรวจสอบขนาดสายไฟ ท่อร้อยสาย การติดตั้งและSpec เป็นต้น
.
7.ส่งมอบงาน
ผู้ว่าจ้าง สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก ตรวจสอบงานมืออาชีพ หรือตรวจงานด้วยตนเอง กับทีมผู้รับเหมา โดยทำCheckList เพื่อให้แก้ไข และบันทึกส่งมอบงานหลังจากแก้ไขงานดังกล่าว แล้วเสร็จ

8.การรับประกัน
การรับประกัน เป็นไปตามสัญญา ตัวอย่างศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม ประกันโครงสร้าง 20ปี ,งานหลังคา5ปี, งานสถาปัตยกรรม2ปี (ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด) และทำหนังสือส่งมอบงาน เป็นลายลักษณ์อักษร
.
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ หากมีกรณีผิดพลาด จากการทำงาน หรือ การประสานงาน ผู้รับเหมา จึงควรแสดงความจริงใจ โดย การทำงานอย่างเต็มความสามารถ แม้บางครั้งปัญหา อาจคิดว่าไม่ได้มากมายอะไร แต่การตอบรับและแก้ไขอย่างทันท่วง ที จะ ส่งผลให้การทำงาน ราบรื่น และส่งมอบงานที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด ครับ

#interhomeproeprty #รับสร้างบ้าน #นายช่างผู้ปลูกเรือน #8ขั้นตอนรับสร้างบ้านคุณภาพพึงมี

Back To Top
×Close search
Search