รับสร้างบ้านคุณภาพดี ราคาถูก pepopkub@gmail.com 0926394333

ผู้รับเหมาทิ้งงาน

วิธีป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงาน

ปัจจุบันมีผู้รับเหมาและบริษัทรับสร้างบ้านเกิดขึ้นมากมายมีทั้งแบบมืออาชีพและมือสมัครเล่นที่คิดว่าผู้รับเหมารายได้ดี แต่ความจริงแล้วการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีทีมงานที่ดี การบริหารจัดการที่ดี และแหล่งเงินทุน บางรายก็ไปได้ดีกับธุรกิจนี้ บางรายไม่ประสบความสำเร็จขาดทุนและเมื่อขาดทุนก็จะทิ้งงานหนีไปเลย ซึ่งปัญหาทิ้งงานนี้กระทบกับธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นอย่างมากทั้งกับผู้ประกอบการและเจ้าของบ้าน

บทความนี้จะบอกให้ทราบถึงวิธีการเลือกผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านเพื่อป้องกันการทิ้งงาน

  1. สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

เจ้าของบ้านควรเลือกผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านที่มีการทำสัญญาก่อสร้างที่ชัดเจน โดยในสัญญาต้องระบุถึงงวดการชำระเงิน กำหนดการส่งมอบงาน และควรจะมีเรื่องของค่าปรับล่าช้ากรณีก่อสร้างไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

  1. รายการวัสดุชัดเจน

                    

เจ้าของบ้านควรเลือกผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านที่มีการจัดทำ BOQ ที่ชัดเจนโดยระบุถึงสเปควัสดุที่ใช้ ปริมาณ ราคา เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบได้เมื่อก่อสร้างจริงว่าตรงตาม BOQ ที่เสนอหรือไม่

  1. การตรวจงานอย่างสม่ำเสมอ

เจ้าของบ้านคุณมีการตรวจงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่างานก่อสร้างเป็นไปตามงวดงานอีกทั้งวัสดุที่ใช้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน BOQ หรือไม่

  1. เลือกผู้รับเหมาที่มีผลงานชัดเจน

การเลือกผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านควรเลือกที่มีผลงานและมีที่อยู่สถานประกอบการชัดเจนและไม่ควรเลือกที่ราคาที่ต่ำกว่าเกณฑ์เนื่องจากราคาต่ำมากๆ แสดงว่าผู้รับเหมาอยากได้งานและเมื่อทำไปซักระยะหนึ่งเมื่อรู้ว่าจะไม่ได้กำไรก็จะทิ้งงาน

 

Share Button